НачалоБГАГоПубликацииТурнириПрепраткиФорумEnglish
Българска Го Асоциация arrow Форум
за Го
Welcome, Guest
Please Login or Register.
Lost Password?
Re:Съвети относно това как да играем шахмат (1 viewing)
_GEN_GOTOBOTTOM Post Reply Favoured: 0
TOPIC: Re:Съвети относно това как да играем шахмат
#374
Nedelin Boyadjiev (User)
Буквописец
Posts: 14
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Съвети относно това как да играем шахмат 2007/08/18 15:08 Karma: 4  


Съвети относно това как да играем шахмат

1. Научи правилата за движение на всяка фигура.
2. Шахматната партия се разделя на три основни части – дебют (наччален етап), мителшпил (средна част) и ендшпил (крайна част).
3. Дебютът (началото) обхваща първите 10-15 хода. Дебютните построения са фундаментът на шахматната партия, върху който се изгражда по-нататъшната игра. Теорията на шахматните дебюти обединява всички дебюти в три основни групи – открити, полуоткрити и закрити.
4. Най-често, белите фигури започват играта със следните ходове: 1. е4, 1. d4, 1. c4, 1. Kf3. По-рядко, играта може да започне и с ходовете: 1. f4, 1. b3, 1. b4, 1. g3, 1. Kc3. Първият ход на всяка пешка може да бъде едно или две полета напред. Винаги, на всеки ход, се мести само по една фигура.
5. Избери своя система за всички дебюти.
6. Формулирай план още с първия си ход. По-добре е да имаш грешен или неизпълним план, отколкото - никакъв.
7. По възможност, не променяй плана си.
8. Шахматът е игра за двама. Не игнорирай ходовете на противника си. Системата, избрана от противника, оказва силно влияние върху плановете.
9. Разположи свои пешки в центъра на дъската.
10. След размяната на централните пешки, може да заемеш центъра предимно с леки фигури - коне и офицери.
11. Контролирай централните полета със своите леки и тежки фигури.
12. Първоначално, придвижи напред централните си пешки.
13. Развий бързо своята позиция, своята “армия”.
14. Развий конете преди офицерите.
15. Ако дебютът и позицията го разрешават, направи рокадо възможно най-рано.
16. Не позволявай на противника си да направи рокадо (да размени местата на царя и един от топовете си).
17. Не изваждай напред дамата (царицата) си твърде рано.
18. Не бързай да матираш противника си твърде рано.
19. Развий първо царския си фланг.
20. Не блокирай пътя на своите офицери.
21. Разположи топовете си по откритите линии (където вече няма пешки).
22. В дебюта не трябва да се правят безцелни ходове, да се тъпче на едно място, да се мести една и съща фигура два или повече пъти, да се развива дамата и да се атакува с нея, да се взимат фигури с пешките твърде рано, ако ситуацията на дъската не го изисква.
23. В дебюта е недопустимо увличане в печалба на материал (пожертвани от противника пешки и/или фигури), ако изостава развитието на собствените ти фигури.
24. Ако си изостанал в развитието на фигурите си, постарай се да запазиш затворена позицията си.
25. Ако си изпреварил противника си в развитието на фигурите, атакувай го. Преждевременната атака може лесно да бъде отблъсната, може да последва контраатака и загуба на партията. Ако позицията е равна, атаката може и да не успее.
26. Силата на позицията се определя от по-удобното разположение на фигурите, а не толкова – от наличния материал.
27. Като мярка за абсолютната сила на фигурите се приема абсолютната сила на пешката, която се взима за единица.
Пешка = 1, Кон и Офицер = 3 или 3, 5, Топ = 5, Дама = 10.
Абсолютната сила на всяка фигура се изразява чрез нейната боеспособност, която зависи от подвижността на тази фигура и от нейните блокиращи и атакуващи способности. Сравнителната сила на фигурите определя дали размяната на фигури е изгодна или – не.
28. След първите 10-15 хода на дебюта, се навлиза в средната, най-важна част от играта (мителшпил). Всички фигури вече са развити, заели са възможно нзй-активни позиции о са добили почти максималната си мощ и свобода на действие. В мителшпила предстои тяхното прегрупиране, с цел да се подготвят за атака или да се подготвят комбинации и да се осъществят стратегически, оперативни и тактически идеи. За да постигне добри резултати, още препреди прехода от дебюта в мителшпила, в зависимост от избраният вече дебют и полученият център, шахматистът трябва да съумее да се ориентира в правилно в позицията, да развие своя план и да изчисли възможните варианти на игра.
29. Типове стратегически позиции: Закрит център, Подвижен център, Открит център, Статичен център, Динамичен център, Нефиксирана позиция.
30. Според някои специалисти, офицерът е по-силен от коня, но това не винаги е така и зависи от конкретната позиция на дъската. Всички шахматисти оценяват високо двойката офицери като по-силни от офицер и кон или от два коня – в открити позиции. А в закрити позиции двата коня са по-силни от двата офицера или от кон и офицер. Конят не е далекобойна фигура и трудно воюва на два фланга.
30, Със всеки свой ход се старай да принудиш противника към самостоятелно мислене, а ти мисли дори и докато мисли той.
31. Не създавай слаби полета в своя лагер
32. Създавай слаби полета в лагера на противника.
33. Спечели пространство.
34. Играй и на двата фланга – царския и дамския.
35. Ограничавай подвижността на фигурите на противника си.
36. Разруши пешечната структура на противника си.
37. Използвай откритите линии, за да навлезеш в пространството на противника си.
38. Блокирай фигурите на противника.
39. Удвои топовете си по откритите линии; заеми откритите линии с двата си топа.
40. Използвай двойни удари. С двойния удар се заплашват едновременно две или повече недостатъчно защитени фигури на противника, обикновено – по-силни от нашата атакуваща фигура. Всяка една фигура може да заплаши едновременно две или повече фигури на противника. Ефектът е по-голям, когато нашата защитена слаба фигура напада едновременно две по-ценни от нея незащитени или недостатъчно защитени фигури на противника, които на следващия си ход не могат да заплашат наша ценна фигура, да обяват шах или да заплашат с мат и така да спасят положението си. Съществуват двойни или тройни удари, наречени още “вилица’ – с пешка, с кон, с офицер, с топ, с дама, дори – и с цар. В някои случаи, с двойния удар не се заплашват пряко фигури или пешки на противника, а се предпазват важни свободни, незети, неутрални полета, които противникът би заел, за да организира атака или, за да облекчи своята защита. Такива ходове се срещат и в кореспондентни партии, когато има повече време за обмисляне и не би трябвало да се допускат.
41. Постарай се да “набучиш” на като на “шиш” повече от една фигура на противника.
42. Избягвай размяната на пешки и фигури, когато си изостанал в развитието си.
43. Когато си завършил развитието си и имаш повече пешки, отколкото противника ти, може да разменяш фигури.
44. Давай шах на противниковия цар, само ако от това има смисъл.
45. Размени “лошите” си фигури.
46. Основните стратегически идеи и планове в мителшпила са следните: атака на нерокирал цар; атака при малки рокади; атака при големи рокади; атака при разностранни рокади; пешечен щурм при малки рокади; спиране на флангова атака; образуване на преден пост (форпост); заемане на откритите вертикални линии; нахлуване на седмия (или на втория) хоризонтал; “мелница”; “акордеон”.
47. Матови комбинации: мат на осмия (първия) хоризонтал; мат на седмия (втория) хоризонтал; мат с използване на вертикали и диагонали; мат с използване на хоризонтали и диагонали; атака на слаби полета; разрушаване на пешечното прикритие на противниковия цар; извличане на противниковия цар от прикритието му; комбинации с пешки; комбинации с използване на несполучливата фигурна позиция на противника.
48. Методика за оценка на позицията. Оценката на позицията има важно значение при избора на стратегически план и неговото оперативно и тактическо осъществяване, за изчисляване на вариантите и намиране на най-силния ход. Оценката на позицията включва следните елементи: материално равенство; наличие на непосредствени заплахи; разположение на царете и тяхната безопасност; център и наличие на пространствен превес; владеене на открити вертикали, хоризонтали и диагонали; активна позиция на фигурите; пешечна структура и наличие на слаби и силни полета.
49. Ендшпил – край на играта. В процеса на игра фигурите на дъската постепенно намаляват и се преминава в крайната фаза на играта – ендшпил. Това видимо опростяване на крайната фаза на играта съвсем не означава, че тя е станала по-малко сложна, отколкото – в мителшпила. Напротив, след като са положени много усилия в дебюта и в мителшпила, за да се получи по-добра игра в ендшпила, не е логично това предимство да не се реализира. За ендвпила са характерни някои особености, които коренно го отличават от дебюта и мителшпила. В дебюта и в мителшпила основната цел на играта е да бъде предпазен царят от атаките на противника. В ендшпила царят става много активна фигура, а понякога е незаменим и от “неговото поведение” зависи изходът от борбата. Царят вече не се нужфае от непрекъсната защита, зашото фигурите на дъската са малко на брой и позицията е силно опростена, така че той има по-голяма свобода на действие и се чувства в безопасност от действията на противника. Макар и трудно подвижен, тази свобода му дава възможност да постигне максимална активизация, която има за цел да сведе до минимум ролята на противниковия цар. Значително нараства подвижността на останалите фигури. Поради силното намаляване на броя на фигурите и пешките на дъската, останалите фигури имат достъп до повече свободни полета. Това се отнася за всички фигури, но особено много – за топовете, които в дебюта и в мителшпила са твърде силно ограничени в действията си. Нараства ролята на пешките. В ендшпила пешките са по-стабилни и по-сигурни в действията си, защото са по-малко уязвими. Понякога, те могат да се придвижат до осмия (първия) хоризонтал, да се превърнат в желана фигура (дама, топ, офицер, кон) и така да решат изхода от борбата. Обикновено, това се постига чрез защитена проходна пешка или чрез отдалечена проходна пешка.
50. Типове ендшпили. Съществуват няколко типа теоретични ендшпила: пешечни, лекофигурни (офицерски, конски), тежкофигурни (топовни, дамски) и смесени.
51. Централизирай царя си.
52. Създай проходна пешка или проходни пешки.
53. Дръж своя топ зад проходната пешка, независимо, дали тя е твоя или на противника.
54. Материалното преимущество води до победа.
55. Наличие от офицери от различен цвят (примерно – чернопол за единия играч и белопол за другия или – обратното) може да доведе до равенство, защото офицерите не могат да атакуват пешките и фигурите, разположени на другия цвят.
56. Наличието на пешки по вертикалите а и h може да доведе до равенство (ако се образува отдалечена проходна пешка).
57. Намести фигурите си на полета, които противниковият офицер не може да атакува.
58. Победата в шахматната игра се основава върху грешките на противника. Побешдава този, който е сбъркал предпоследен. Не разчитай на противника си да сбърка. Разчитай на себе си, на своя план, на своята интуиция за избор на правилен ход.
59. Изучавай играта на шампионите.
60. Играй много шахматни партии.
61. Играй срещу много хора, срещу компютърни програми и срещу... себе си.
62. Чети книги и списания, посветени на шахмата.
63. Решавай шахматни задачи.
64. Създавай шахматни задачи.
65. Записвай собствените си партии и потърси своите грешки.
  The administrator has disabled public write access.
#398
Йони Лазаров (User)
Писател
Posts: 239
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Re:Съвети относно това как да играем шахмат 2007/08/21 09:24 Karma: 26  
След като се научат тези съвети и правила, както всички останали трябва да се забравят. Но е недопустимо да не се научат първо!

Защото, ако всичко се свеждаше до алгоритми, компютърът ги изпълнява по-добре!
  The administrator has disabled public write access.
#799
Юри Янчев (User)
Пишущ
Posts: 64
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Re:Съвети относно това как да играем шахмат 2008/01/14 20:49 Karma: 5  
Изкуство би било да се определи, кои от тези съвети са подходящи и за го-играчите!? Несъмнено има такива, защото двете игри са умствени спортове, а също на границата между науката и изкуството.

По-общият въпрос: Как уменията на шахматистите да се прехвърлят към познанието на играта Го?

Все пак Го е играта на ХХІ век и всичко, което спомага да се щурмува тя е от полза.
  The administrator has disabled public write access.
#1027
Re:Съвети относно това как да играем шахмат 2008/03/16 15:19 Karma: 38  
Попаднах на хубава статия, хвалеща шахмата. Мисля, че много от нещата в нея важат и за Го. Доколкото си спомням, Чо Чикун в "Пълно въведение в Го" също дава инфо за полезността от Го и благотворното й влияние върху развитието на децата.

Играта на шах подобрява поведението на децата

Изследване на специалисти от Университета на Абърдийн, е показало, че деца, които започнат да играят шах, подобряват поведението си, съобщи индийското онлайн сп. "Топ нюз", като цитира в. "Скотсман".

Освен че се държат по-добре, младите шахматисти стават по-интелигентни от децата, които не умеят да играят шах. Учените още не са открили на какво се дължи това.

Те са изследвали уменията на децата да четат, преди да са играли шах и втори път - след като са изиграли партия шах. След игра на шах децата са четяли по-правилно. Играта на шах развива познавателния процес, но не трябва да се пренебрегва и социалният аспект, казват учените.

Участието в шахматни турнири се свързва с пътувания и с общуване с различни хора. Това води до създаване на социални контакти и добиване на самоувереност. В едногодишното изследване специалистите са проследили деца от две начални училища в Абърдийн.

Преди да започнат да играят шах, те са били непослушни и са имали ниски оценки. След като са започнали да играят шах, са започнали доброволно да остават след училище и да помагат на учителите в часовете по шахмат. Освен това са повишили оценките си по другите предмети и са започнали да се държат по-добре. БТА

27.01.2008 г.
http://curious.actualno.com/news_145567.html
  The administrator has disabled public write access.
_GEN_GOTOTOP Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop
Член на Международната Го федерация Член на Европейската Го федерация