НачалоБГАГоПубликацииТурнириПрепраткиФорумEnglish
Българска Го Асоциация arrow Публикации arrow Правила на Български Го Шампионат 2007
Правила на Български Го Шампионат 2007 Печат Е-мейл
Автор БГА-Инфо   
22.11.2007 г.

Българският Го Шампионат 2007 се провежда по следните правила:

1. Ръководител на шампионата ще бъде определен от БГА, а състезателите ще изберат измежду тях тричленна арбитражна комисия. Ръководителят (който не се състезава) решава възникнали въпроси и спорове по играта и условията за провеждане на партиите. Ако някоя от спорещите страни не е съгласна с ръководителя на турнира, тя може да свика арбитражната комисия, която взима окончателно решение.

2. Шампионатът се провежда по обичайните за България Японски правила с коми 6,5. Ръководителят на шампионата и арбитражната комисия се водят по текста на последните официални правила на Нихон Ки-ин от 1989 г. без параграф 14 (виж точка 4.).

3. Контролата е 20:00 минути + 5 * 30 секунди бьо-йоми. Натискането на часовника отбелязва края на хода. Часовникът може да бъде спрян в следните случаи:

• премахване на повече от три пленника от дъската
• възникване на спор (за да се повика ръководителят)
• настъпване на неприемливи условия за игра
 
Също така, ако състезател трябва временно да напусне партията по някаква причина (свикан член на арбитражната комисия, нужда), състезателите могат по взаимно съгласие да спрат часовника, стига да няма възражения от ръководителя. Ако няма взаимно съгласие, часовникът се спира и се повиква ръководителят.

4. Вече поставен, ненарушаващ правилата камък не може да бъде връщан. В случай, че състезател наруши правилата, не се прилага параграф 14 от Японските правила, т.е. сгрешилият състезател не губи автоматично партията, а принципно има възможност да върне хода си, като противникът му има право да пренастрои часовника, ако е загубил време впоследствие на грешно изиграния ход. Ако грешката не е забелязана веднага и играта е продължила или възникне друг проблем във връзка с това изключение, се повиква ръководителят на турнира, като при съмнение се взима решение в полза на несгрешилия състезател.

5. Шампионатът е в шест кръга. Партиите и класирането се определят по Швейцарската система, като в началото двойките се подреждат случайно, а впоследствие се ползва компютърна програма за оптимално разпределение. В случай, че се явят по-малко/повече от предвидения брой участници, арбитражната комисия може да се свика, за да вземе решение за намаляването на броя кръгове/въвеждането на допълнителен кръг или финални мачове.

6. Състезателите са длъжни да се държат спортсменски, да не пушат в залата за партии, да поставят пленниците на видно за противника място.

7. Най-добре класиралият се играч с българско гражданство и желание/възможност, ще бъде пратен на световения Го шампионат WAGC 2008. Резултатите на останалите играчи ще бъдат отчетени след въвеждането на точкова система за селекция на представители.
 

Последно във форума

Кой е тук?

Член на Международната Го федерация Член на Европейската Го федерация