НачалоБГАГоПубликацииТурнириПрепраткиФорумEnglish
Българска Го Асоциация
Общо събрание на БГА 2008 Печат Е-мейл
Автор БГА-Инфо   
09.01.2008 г.

Покана 

Управителният съвет на сдружение "Българска Го Асоциация" със седалище и адрес гр. София, кв. "Красна поляна", ж.к. "Илинден", бл.14, вх.3., на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 22 от Устава на сдружението и решение от 18 декември 2007 г. на УС , по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 9 март 2008 от 13.30 часа в София, Бизнес център "Сердика" (бивш обувен завод „Пексим"), ет. 4, зала 409 със следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на БГА
  2. Приемане на нови членове
  3. Промяна на Устава на БГА
  4. Промени в УС на БГА
  5. Приемане на точковата система
  6. Обсъждане и приемане на „Програма за развитието на Го в България".
  7. Разни

При липса на кворум събранието се отлага за 14.30 часа на същата дата и място, при същия дневен ред.

 
< Предишна   Следваща >

Последно във форума

Weiqiland.net

Кой е тук?

Член на Международната Го федерация Член на Европейската Го федерация